پارسیس تحلیل
1399/10/08
15:00
#خرد میانگین هفتگی معاملات خرد- میانگین ارزش معاملات هفته دوم دی 1399 به 16761 میلیارد تومان رسید. / تهیه شده : کانال تحلیلی پارسیس

#خردمیانگین هفتگی معاملات خرد- میانگین ارزش معاملات هفته دوم دی ۱۳۹۹ به ۱۶۷۶۱ میلیارد تومان رسید. / تهیه شده : کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0