آواتحلیل
1400/03/04
09:21
#بررسی_گزارش_کدال #فولاد ✅ فولاد در اردیبهشت ماه حدود ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به اردیبهشت سال قبل ۱۴۱ درصد رشد و همچنین نسبت به...

#بررسی_گزارش_کدال #فولاد✅ فولاد در اردیبهشت ماه حدود ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به اردیبهشت سال قبل ۱۴۱ درصد رشد و همچنین نسبت به میانگین سال ۹۹ حدود ۹۲ درصد رشد کرده است.✅ مقدار فروش محصولات گرم ۳۹۵ هزار تن و محصولات سرد ۱۲۵ هزار تن در اردیبهشت ماه گزارش شده است که این اعداد برای اردیبهشت سال قبل به ترتیب برابر با ۵۳۹ هزار تن و ۱۳۲ هزار تن بوده است.✅ نرخ فروش محصولات گرم نسبت به ماه گذشته حدود ۳.۵ درصد رشد کرده است. همچنین نرخ فروش محصولات سرد نسبت به ماه گذشته ۳ درصد رشد کرده است.📉 قیمت سهم حدود ۸۸۰ تومان است و بازدهی یک ماهه آن ۱.۲۹ - درصد است.انتهای خبر

0
0