بورسینه
1400/03/04
12:37
📌نمای پایانی بورس امروز/ شاخص کل با رشد ۱۰هزار واحدی به معاملات پایان داد 🔹 رشد ۹هزار و ۷۴۶واحدی شاخص کل (۰.۹درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۱۰۵...

📌 نمای پایانی بورس امروز/ شاخص کل با رشد ۱۰هزار واحدی به معاملات پایان داد🔹 رشد ۹هزار و ۷۴۶واحدی شاخص کل (۰.۹درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۱۰۵هزار واحدی قرار داد.


🔹شاخص هم وزن ۰.۱درصد افت کرد.


🔹ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به حدود دو هزار و ۵۶۰میلیارد تومان رسید.


🔹بیش از ۲۹۰میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقیقی به حقوقی


🔹رشد بیش از سه درصد ۸۲نماد و افت بیش از سه درصد ۳۳۹نماد
انتهای خبر

0
0