بولتن اقتصادی
1399/08/26
18:46
تهران و کرج درباره ترددها، با هم دیده شده است 🔹 جریمه تردد از قرمز به هر شهر دیگر : 1 میلیون تومان 🔹جریمه تردد از نارنجی به هر شهر دیگر : 500 هزا...

تهران و کرج درباره ترددها، با هم دیده شده است🔹 جریمه تردد از قرمز به هر شهر دیگر : ۱ میلیون تومان🔹جریمه تردد از نارنجی به هر شهر دیگر : ۵۰۰ هزار تومان

انتهای خبر

0
0