پایگاه خبری انتخاب
1399/08/25
14:01
آمار کرونا - یکشنبه ۲۵ آبان 🔹مبتلایان جدید: ۱۲۵۴۳ نفر 🔹قربانیان جدید: ۴۵۹ نفر 🆔 @Entekhab_ir

آمار کرونا - یکشنبه ۲۵ آبان🔹مبتلایان جدید: ۱۲۵۴۳ نفر


🔹قربانیان جدید: ۴۵۹ نفر🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0