کدال۳۶۰
1400/07/28
15:09
#وسخراش معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري استان خراسان شمالي - نماد: وسخراش(وخاش) ...

#وسخراش


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی - نماد: وسخراش(وخاش)۱۴۰۰-۰۷-۲۸ ۱۵:۰۹:۵۷ (۸۰۸۰۸۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0