بهنام صمدی
1400/03/02
10:13
وضعیت سهامداران و کریپتوبازها :)) چی فکر میکردن؛ چی شد! البته کریپتوبازها هنوز داغشون تازه است @BehnamSamadi_ir

وضعیت سهامداران و کریپتوبازها :))


چی فکر میکردن؛ چی شد!


البته کریپتوبازها هنوز داغشون تازه است


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0