نوآوران امین
1400/03/03
08:39
توزیع داروپخش (#دتوزیع) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ✅ درآمد شناسایی ش...

توزیع داروپخش (#دتوزیع)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹✅ درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماه ۱۴۰۰/۰۲/۳۱، ۲۳ درصد بالاتر از متوسط درآمد شناسایی شده طی ۱ ماه گذشته بوده است.


✅ متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ بالغ بر ۵,۵۷۷,۷۸۲ میلیون ریال بوده، درحالی که متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ ۴,۲۹۱,۶۶۸ میلیون ریال بوده ایست.


⏹ درآمد شناسایی شده طی دوره ۱ ماهه ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ بالغ بر ۶,۱۴۹,۱۰۸ میلیون ریال می باشد.


⏹ جمع درآمد شناسایی شده ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ بالغ بر ۱۱,۱۵۵,۵۶۳ میلیون ریال میباشد.تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0