بهنام صمدی
1399/08/27
09:52
‏عساتیغ در راه بازار :) طرف کل عمر بورسیش کارش این بوده سهم تو پاچه ملت بکنه؛ در این ۳ ماه کانالش رو کلا تعطیل کرده بود و با نهایت وقاحت از افزایش...

عساتیغ در راه بازار :)


طرف کل عمر بورسیش کارش این بوده سهم تو پاچه ملت بکنه؛ در این ۳ ماه کانالش رو کلا تعطیل کرده بود و با نهایت وقاحت از افزایش سود بانکی دفاع می‌کرد


با آشتی بانک و بورس حالا "چه جور آب و صابون بیاریم روتون و بشوریم" ؟


دست از پا درازتر برمیگردن به بورس :)


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0