سیگنال یاب روزانه
1400/03/04
10:04
#رمپنا بعد از کلی ریزش و مدت ها صف فروش امروز با افزایش تقاضا روبرو شد که حقوقی نفس سهم رو برید، واقعا برای این حجم از رذالت متاسفم

#رمپنا بعد از کلی ریزش و مدت ها صف فروش امروز با افزایش تقاضا روبرو شد که حقوقی نفس سهم رو برید، واقعا برای این حجم از رذالت متاسفم


انتهای خبر

0
0