بولتن اقتصادی
1400/03/03
07:47
‌شفاف سازی مدیریت پیگیری تخلفات: دلیل محدودیت سه روزه معاملات چندکارگزاری مدیریت پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پیامک ارسال شده...

شفاف سازی مدیریت پیگیری تخلفات:دلیل محدودیت سه روزه معاملات چندکارگزاریمدیریت پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پیامک ارسال شده مبنی بر محدودسازی برخی کارگزاری ها در بازه زمانی سه روز، توضیحاتی را منتشر کرد.👈 سنا

انتهای خبر

0
0