دنیای اقتصاد
1400/03/03
12:29
عدد بحرانی در بخش مسکن 👈 شاخص «دسترسی به خانه حداقلی» وارد وضعیت «بحران» شد؛ 👈 تعداد خانوارهای بدمسکن طی ۵/ ۱ دهه ۲ برابر شد؛ ⭕️ به‌روزرسانی یک ...

عدد بحرانی در بخش مسکن👈 شاخص «دسترسی به خانه حداقلی» وارد وضعیت «بحران» شد؛👈 تعداد خانوارهای بدمسکن طی ۵/ ۱ دهه ۲ برابر شد؛⭕️ به‌روزرسانی یک شاخص در بازار مسکن مشخص کرد «جمعیت محروم از خانه حداقلی» طی ۵/ ۱ دهه اخیر ۲برابر شده است. وضعیت جدید شاخص «فقر مسکن» حاکی است ۴ دهک اول خانوارها زیر خط «فقر مسکن» قرار دارند. این شاخص، معرف توان مشخصی برای پرداخت اجاره‌بها یا هزینه تامین مسکن است. دو شاخص دیگر، دلیل فقیرتر شدن خانوارها در بازار مسکن را توضیح می‌دهد.⭕️ شاخص «فقرمسکن» شاخصی است که جمعیت توانمند برای دسترسی به خانه حداقلی را سرشماری می‌کند. براساس این شاخص، خانوارهایی که به لحاظ درآمدی و هزینه‌ای بتوانند برای تامین مسکن توانایی پرداخت هزینه اجاره یک واحد مسکونی ۶۰مترمربعی با استاندارد حداقلی شامل آشپزخانه، حمام و مصالح حداقل نیمه‌دوام را با توجه به متوسط درآمد خانوارها در کشور داشته باشند، بالای خط فقر مسکن قرار می‌گیرند...کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
https://b۲n.ir/t۵۴۴۷۴انتهای خبر

0
0