کانال کدال
1400/03/04
08:55
‍ 📊 نماد : نوين 📑 موضوع: گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به 1400/02/31 🏭 شرکت: بيمه نوين ⭕️ حق بیمه صادره طی اردیبهشت ماه 1400 بالغ بر ۱,...

📊 نما د : نوین📑 موضوع: گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱🏭 شرکت : بیمه نوین⭕️ حق بیمه صادره طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ بالغ بر ۱,۴۵۶,۲۰۵ میلیون ریال بوده است.🔰 خسارت پرداختی طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۸۴,۷۸۴ میلیون ریال بوده است.✅ تناسب "حق بیمه صادره" به "خسارت پرداختی" طی فروردین ۱۳۹۹ معادل ۲.۲۵ مرتبه بوده است.🔹از ابتدای سال تا کنون رشته های بیمه ای ۵ گانه زیر بیشترین سهم از حق بیمه صادره را به خود اختصاص داده اند:


▪️آتش سوزی: ۲۸ درصد


▪️ثالث - اجباری: ۱۸ درصد


▪️درمان: ۱۲ درصد


▪️زندگی - اندوخته دار: ۱۱ درصد


▪️زندگی - غیر اندوخته دار: ۸ درصد


▪️مسئولیت: ۸ درصد


▪️سایر: ۱۵ درصد🔸از ابتدای سال تا کنون رشته های بیمه ای ۵ گانه زیر بیشترین سهم از خسارت پرداختی را به خود اختصاص داده اند:


▫️درمان: ۶۰ درصد


▫️زندگی - اندوخته دار: ۱۰ درصد


▫️بدنه خودرو : ۸ درصد


▫️ثالث - اجباری: ۷ درصد


▫️سایر: ۱۵ درصد
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #نوین


#فعالیت_ماهانه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۲۱:۰۷:۳۲ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:انتهای خبر

0
0