نوآوران امین
1400/12/05
10:58
ریل پرداز سیر (#حریل) گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ✅ درآمد شناسایی شده طی ...

ریل پرداز سیر (#حریل)گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹✅ درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰، ۷ درصد بالاتر از متوسط درآمد شناسایی شده طی ۱۰ ماه گذشته بوده است.


✅ متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ بالغ بر ۴۱۷,۹۶۹ میلیون ریال بوده، درحالی که متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ ۰ میلیون ریال بوده ایست.


⏹ درآمد شناسایی شده طی دوره ۱ ماهه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ بالغ بر ۴۴۱,۶۳۷ میلیون ریال می باشد.


⏹ جمع درآمد شناسایی شده ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ بالغ بر ۴,۵۹۷,۶۵۰ میلیون ریال میباشد.تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0