آواتحلیل
1399/08/27
11:33
#فخوز #بورس_کالا 50000 تن شمش بلوم با قیمت 9339 تومان عرضه و 17500 تن آن با همان قیمت معامله شد.

#فخوز


#بورس_کالا


۵۰۰۰۰ تن شمش بلوم با قیمت ۹۳۳۹ تومان عرضه و ۱۷۵۰۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.انتهای خبر

0
0