بورس۳۶۵
1399/08/26
19:19
💰 ارزش معاملات خرد از ابتدای مهر ماه تا امروز ارزش معاملات خرد امروز بیشتر از 9 هزار میلیارد تومان رسید که به نسبت به روزهای قبل رقم خوبی است ....

💰 ارزش معاملات خرد از ابتدای مهر ماه تا امروزارزش معاملات خرد امروز بیشتر از ۹ هزار میلیارد تومان رسید که به نسبت به روزهای قبل رقم خوبی است.................................《تاریخ: دوشنبه ۲۶ آبان ماه》🔹آدرس کانال تلگرام ما :
انتهای خبر

0
0