اقتصاد آنلاین
1400/03/02
16:47
📌بلیت سینما برای یک روز نیم بها شد دبیر شورای صنفی نمایش: 🔹 بلیت سینماهای سراسر کشور فردا دوشنبه، همزمان با سوم خرداد روز آزادسازی خرمشهر نیم بها ...

📌بلیت سینما برای یک روز نیم بها شددبیر شورای صنفی نمایش:


🔹 بلیت سینماهای سراسر کشور فردا دوشنبه، همزمان با سوم خرداد روز آزادسازی خرمشهر نیم بها است.
انتهای خبر

0
0