پایگاه خبری انتخاب
1399/08/25
14:58
میرلوحی: 🔹رسیدگی به تخلفات و معرفی متخلفان مدیریت گذشته به مراجع قضایی باید تسریع شود 🔹 محافظه کاری شهرداری ، کم کم به جایی رسیده که اشکالات دوره ...

میرلوحی:


🔹رسیدگی به تخلفات و معرفی متخلفان مدیریت گذشته به مراجع قضایی باید تسریع شود🔹 محافظه کاری شهرداری ، کم کم به جایی رسیده که اشکالات دوره قبل به اسم این دوره ثبت می شودجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲S۸c


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0