کانال کدال
1400/03/02
15:12
📊 نماد : شپلي 📑 موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده 🏭 شرکت: پلي اکريل ايران 📋 مشاهده اطلاعیه ...

📊 نما د : شپلی📑 موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده🏭 شرکت : پلی اکریل ایران
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#شپلی #شفاف_سازی ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۱۲:۳۱:۰۷ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:انتهای خبر

0
0