سهامیاب - آموزش بورس
1400/03/03
22:01
#شاخص_کل 1400/03/02 🔸شاخص کل در محدوده 1080 الی 1110 به حمایت فیبوی ریتریسمنت 50 درصد میرسد که در تمام ادوار هیچگاه این حمایت رو از دست نداده است...

#شاخص_کل ۱۴۰۰/۰۳/۰۲🔸شاخص کل در محدوده ۱۰۸۰ الی ۱۱۱۰ به حمایت فیبوی ریتریسمنت ۵۰ درصد میرسد که در تمام ادوار هیچگاه این حمایت رو از دست نداده است⚡در ریزش سال ۷۵ پس از برخورد شاخص کل به فیبوی ریتریسمنت ۳۸ درصد اتمام ریزش و استارت روند صعودی رقم خورده است⚡در ریزش سال ۸۳ نیز شاخص کل پس از ۲ بار واکنش به فیبوی ریتریسمنت ۳۸ درصد سرانجام با رسیدن به فیبوی ۵۰ درصد ریتریسمنت تغییر روند داده و استارت زده است⚡در ریزش سال ۹۲ نیز شاخص کل پس از رسیدن به فیبوی ریتریسمنت ۳۸ درصد تغییر روند داده و استارت زده است
انتهای خبر

0
0