بانی فام
1400/03/02
15:35
از نظر فلسفی اتفاقی که در حال حاضر برای دوستان در بازار ارز دیجیتال رخ میدهد دقیقا همان تجربه بازار ایران هست البته مطمئن هستم کسی درس نمیگیره ! ا...

از نظر فلسفی اتفاقی که در حال حاضر برای دوستان در بازار ارز دیجیتال رخ میدهد دقیقا همان تجربه بازار ایران هست


البته مطمئن هستم کسی درس نمیگیره !


انشالله یه چیز دیگه دوباره مد میشه باز همین منوال میریم جلوانتهای خبر

0
0