پایگاه خبری انتخاب
1399/08/25
15:50
محسن رضایی: 🔹بهترین سیاست پرش از روی دیوار آمریکاست 🔹برای پرش باید اقتصاد را قوی کنیم جزئیات در👇👇 entekhab.ir/002S8h 🆔 @Entekhab_ir

محسن رضایی:


🔹بهترین سیاست پرش از روی دیوار آمریکاست🔹برای پرش باید اقتصاد را قوی کنیمجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲S۸h


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0