مهدی راد
1399/08/28
09:36
تعداد زیادی از نمادهای بازار وارد این وضعیت شدن. واقعا به چه دلیل؟! چی شده که یکساعت باید سفارش گیری بشه؟ چه لزومی داره؟ یکم این قوانینتونو اصلاح...

تعداد زیادی از نمادهای بازار وارد این وضعیت شدن.واقعا به چه دلیل؟! چی شده که یکساعت باید سفارش گیری بشه؟ چه لزومی داره؟یکم این قوانینتونو اصلاح کنید.

انتهای خبر

0
0