موج مثبت Positive Wave
1399/10/07
09:58
#وخارزم کم کم با زیر 1100 تومان خداحافظی میکنه آخرین فرصت های خرید در زیر 1100 تومان می باشد 99/10/7

#وخارزم کم کم با زیر ۱۱۰۰ تومان خداحافظی میکنهآخرین فرصت های خرید در زیر ۱۱۰۰ تومان می باشد


۹۹/۱۰/۷

انتهای خبر

0
0