تحلیلگران بازار سرمایه
1399/08/26
13:58
🔴آمار کرونا - دوشنبه ۲۶ آبان مبتلایان جدید: ۱۳۰۵۳ نفر قربانیان جدید: ۴۸۶ نفر

🔴آمار کرونا - دوشنبه ۲۶ آبانمبتلایان جدید: ۱۳۰۵۳ نفر


قربانیان جدید: ۴۸۶ نفر

انتهای خبر

0
0