کانال کدال
1400/03/02
15:12
📊 نماد : مديريت 📑 موضوع: اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 🏭 شرکت: سرمايه گذاري و خدمات مديريت...

📊 نماد : مدیریت📑 موضوع: اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه🏭 شرکت: سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری🔸 سرمایه فعلی: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔷 مبلغ افزایش سرمایه: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال✅ درصد افزایش سرمایه : ۲۰۰ درصد🔰منبع تامین افزایش سرمایه:◀️ مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#مدیریت #افزایش_سرمایه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۱۲:۳۰:۲۷ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:دانلود
انتهای خبر

0
0