کانال کدال
1400/09/07
10:41
📊نماد: وسفارس 📑 موضوع: گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ 🏭شرکت: سرمايه گذاري استان فارس 📋 مشاهده اطلاعیه 📥 دریافت اطلاعیه ...

📊نماد: وسفارس📑 موضوع: گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰🏭شرکت: سرمایه گذاری استان فارس📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه


➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#وسفارس #فعالیت_ماهانه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:انتهای خبر

0
0