بولتن اقتصادی
1400/03/02
11:02
تهاتر ارز صادراتی معدنی‌ها با واردات تجهیزات و منابع اولیه صنایع مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران...

تهاتر ارز صادراتی معدنی‌ها با واردات تجهیزات و منابع اولیه صنایعمدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: تهاتر ارز صادراتی صنایع معدنی با واردات قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع کشور، به تداوم حضور شرکت‌ها در بازارهای جهانی کمک کرد که این روش، حتی با برداشته شدن تحریم‌ها ادامه خواهد یافت.

انتهای خبر

0
0