تارگت بورس
1399/08/26
23:09
چه نمادی سه شنبه دستوری رشد خواهد کرد؟ @raadboursegroup اعتراضات و صدای سهامداران آیا به جایی میرسدد👆✅ (رانت) ⭕️خبرخوشی در راه میباشد آیا جهش دوم...

چه نمادی سه شنبه دستوری رشد خواهد کرد؟@raadboursegroupاعتراضات و صدای سهامداران آیا به جایی میرسدد👆✅ (رانت)


⭕️خبرخوشی در راه میباشد


آیا جهش دوم بورس آغاز خواهد شد؟@raadboursegroup

انتهای خبر

0
0