سلامت بورس
1400/03/02
11:02
✅کاوه متاسفانه گزارش ضعیفی روانه کدال کرد در زمستان ضعیف تر از تابستان و پاییز 99 عمل کرد سود زمستان حدودد 700 میلیارد است که البته کاهش حاشیه سو...

✅کاوهمتاسفانه گزارش ضعیفی روانه کدال کرد


در زمستان ضعیف تر از تابستان و پاییز ۹۹ عمل کرد


سود زمستان حدودد ۷۰۰ میلیارد است که البته کاهش حاشیه سود ناخالص و شناسایی مالیات ۱۰۰ میلیاردی از عمده دلایل این گزارش ضعیف بود


به نظر میرسد این مدل گزارش دهی به علت افزایش تناژ فاز ۲ بوده و در ادامه گزارشات شاهد بهبود گزارشات مثل قبل خواهیم بود۱۴۰۰/۰۳/۰۲


🆔انتهای خبر

0
0