سهام بنیادی
1399/08/27
22:05
#رانفور #اندیکاتوری ۹۹/۸/۲۷ 📉 بالای حمایت تاریخی؛ کماکان برای نگه داری کم ریسک 👈🏻 لینک چارت 📉 📈

#رانفور #اندیکاتوری ۹۹/۸/۲۷📉 بالای حمایت تاریخی؛ کماکان برای نگه داری کم ریسک👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0