کارگزاری آبان
1401/02/25
08:54
📊#لبوتان اطلاعیه 1401/02/25 *گروه صنعتی بوتان* افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه ...

📊#لبوتان


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵


*گروه صنعتی بوتان*


افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹


نوع محصول/خدمت:آبگرمکن


نرخ قبلی:۲۳,۲۹۹,۹۴۹ ریال


نرخ جدید:۲۶,۷۹۴,۹۴۱ ریال


مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل:۱۱,۲۵۶,۶۶۴ میلیون ریال


نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به کل درآمد شرکت در سال مالی قبل:۲۶.۷۴ درصد


شرح:به اطلاع سهامدارن محترم شرکت گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) می رساند افزایش نرخ در گروه محصول آبگرمکن به میزان ۱۵ درصد می باشد که از ۲۵اردیبهشت سال ۱۴۰۱ اعمال گردیده است.
انتهای خبر

0
0