بورس آموز
1399/08/27
15:09
💶 #مهم ✅ امروز سرانه فروش حقیقی 25 میلیون تومان بود و سرانه خرید حقیقی 30 میلیون تومان بود.. این اولین بار است که در یک ماه اخیر قدرت خرید حقی...

💶 #مهم✅ امروز سرانه فروش حقیقی ۲۵ میلیون تومان بود و سرانه خرید حقیقی ۳۰ میلیون تومان بود..این اولین بار است که در یک ماه اخیر قدرت خرید حقیقی بیشتر از فروشنده ها بود.

انتهای خبر

0
0