کدال۳۶۰
1402/08/07
14:10
#غمارگ #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1402/07/30 ▪️ شرکت مارگارین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1402/07/30 معادل 1,374,071 میلیون ریال از...

#غمارگ


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰▪️ شرکت مارگارین طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ معادل ۱,۳۷۴,۰۷۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۲۱٪ افزایش داشته است.▪️«غمارگ» با سرمایه ثبت شده ۹,۵۱۵,۰۱۳ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۵,۰۵۰,۱۴۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۱٪ رشد داشته است.۱۴۰۲-۰۸-۰۷ ۱۰:۴۰:۱۹ (۱۰۹۸۰۵۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0