کانال کدال
1400/03/03
14:10
📊 نماد : حکشتي 📑 موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه 🏭 شرکت: کشتيراني جمهوري اسلامي ايران 🔸 سرمایه فعلی: 16,393,000 میلیون ریال 🔷 مبلغ افزایش سرمای...

📊 نماد : حکشتی📑 موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه🏭 شرکت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران🔸 سرمایه فعلی: ۱۶,۳۹۳,۰۰۰ میلیون ریال🔷 مبلغ افزایش سرمایه: ۵,۱۶۷,۰۰۰ میلیون ریال✅ درصد افزایش سرمایه: ۳۱.۵ درصد🔰 منبع تامین افزایش سرمایه:◀️از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۵,۱۶۷,۰۰۰ میلیون ریال
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#حکشتی #افزایش_سرمایه #ثبت_افزایش_سرمایه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱۱:۳۲:۱۶ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:دانلود
انتهای خبر

0
0