کانال کدال
1400/03/04
08:55
📊 نماد : ساربيل 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - در خصوص مجوز افزایش قیمت سیمان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 🏭 ش...

📊 نماد : ساربیل📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - در خصوص مجوز افزایش قیمت سیمان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰🏭 شرکت: سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر)✍🏻 موضوع: سایر اطلاعات بااهمیت - در خصوص مجوز افزایش قیمت سیمان- گروه ب📋شرح رویداد: با عنایت به سیاست های فروش شرکت سیمان آرتا اردبیل، مجوز شماره ۶۷۸۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در خصوص مبلغ خرده فروشی ( تصویر پیوست )، اثر با اهمیتی بر سودآوری شرکت سیمان آرتا اردبیل نخواهد داشت.
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #ساربیل


#افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۲۱:۰۳:۴۶ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔دانلود
انتهای خبر

0
0