گنگ خواب دیده
1400/03/02
14:17
خوبی شغل ریاست جمهوری در ایران اینه که نفر بعدی یه کارهایی میکنه که روسفید میشی.

خوبی شغل ریاست جمهوری در ایران اینه که نفر بعدی یه کارهایی میکنه که روسفید میشی.


انتهای خبر

0
0