تحلیلگران بازار سرمایه
1399/10/07
11:30
این بازار صبر بیشتری میطلبه داری بمون نداری پای سیستم نباش ک ضرر تحویل میدی

این بازار صبر بیشتری میطلبه داری بمون نداری پای سیستم نباش ک ضرر تحویل میدی


انتهای خبر

0
0