پایگاه خبری انتخاب
1400/03/02
08:51
♦️اطلاعات دوربین‌های آژانس اتمی از تاسیسات هسته ای ایران پاک می شود؟ 🔹رئیس کمیته روابط خارجی مجلس با اشاره به پایان مهلت سه ماهه‌ ایران به آژانس ب...

♦️اطلاعات دوربین‌های آژانس اتمی از تاسیسات هسته ای ایران پاک می شود؟🔹رئیس کمیته روابط خارجی مجلس با اشاره به پایان مهلت سه ماهه ایران به آژانس برای ذخیره تصاویر دوربین‌های آفلاین فراپادمانی، گفت: این اطلاعات یا باید پاک شود و یا اینکه نزد طرف ایرانی بماند.جزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲b۶X


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0