بورس۳۶۵
1399/08/27
16:27
در جلسه کمیسیون اقتصادی ۲۷ آبانماه و طرح سوال از وزیر در خصوص بورس. فرصت یک هفته ای جناب حاجی دلیگانی به وزیر اقتصاد برای بهبود شرایط بازار سرمایه...

در جلسه کمیسیون اقتصادی ۲۷ آبانماه و طرح سوال از وزیر در خصوص بورس. فرصت یک هفته ای جناب حاجی دلیگانی به وزیر اقتصاد برای بهبود شرایط بازار سرمایه.در غیر اینصورت سوال در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد .


(فعال قدیمی)۹۹/۸/۲۷انتهای خبر

0
0