بورس۲۴
1400/11/02
09:08
تعلیق نماد معاملاتی «وسفارس»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری استان فارس اعلام نمود به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰.۱۱.۱۳ تعلیق می گردد.

تعلیق نماد معاملاتی «وسفارس»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری استان فارس اعلام نمود به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰.۱۱.۱۳ تعلیق می گردد.وسفارس
انتهای خبر

0
0