احسان زمانی (سهام و فارکس)
1399/08/25
09:55
#شاخص_کل از همان کف مشخص شده تحرکاتی از خودش نشون داده باید منتظر موند و دید قدرت لازم برای ادامه مسیر رو داره؟

#شاخص_کل


از همان کف مشخص شده تحرکاتی از خودش نشون داده باید منتظر موند و دید قدرت لازم برای ادامه مسیر رو داره؟
انتهای خبر

0
0