مبین تحلیل
1399/08/27
12:15
#گزارش _بازار وضعیت کنونی 10 سهم بزرگ بازار که اغلب با درصدهای بالا معامله می شوند . که حاکی از مثبت بودن بازار برای روزهای آتی می باشد ➖➖➖➖➖➖➖

#گزارش _بازار


وضعیت کنونی ۱۰ سهم بزرگ بازار که اغلب با درصدهای بالا معامله می شوند . که حاکی از مثبت بودن بازار برای روزهای آتی می باشد➖➖➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0