مهندسی مالی
1400/06/08
11:29
فقط باید به کسانی که رسانه و فضای مجازی دارند گفت هیجانی نشوید و دیگران را هم هیجانی نکنید که افراد تازه وارد در مثبت ها خرید نکنند بزرگان که هر ط...

فقط باید به کسانی که رسانه و فضای مجازی دارند گفت هیجانی نشوید و دیگران را هم هیجانی نکنید که افراد تازه وارد در مثبت ها خرید نکنندبزرگان که هر طور که دلشون بخواد با بازار رفتار دارند حداقل شما هوای مردم داشته باشید و در روزای مثبت و سبز جو و هیجان ایجاد نکنید

انتهای خبر

0
0