همفکران
1401/10/12
18:18
#کدال #شفاف_سازی #حکشتی 📌خرید 8900 دستگاه کانتینر 40 فوت و 5100 دستگاه کانتینر 20 فوت توسط یکی از شرکت های زیر مجموعه گروه کشتیرانی ج.ا.ا Hamfek...

#کدال


#شفاف_سازی


#حکشتی📌خرید ۸۹۰۰ دستگاه کانتینر ۴۰ فوت و ۵۱۰۰ دستگاه کانتینر ۲۰ فوت توسط یکی از شرکت های زیر مجموعه گروه کشتیرانی ج.ا.ا


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0