اخبار فوری بورس
1400/03/03
14:38
تصمیم ایران برای ادامه ضبط داده‌ها حداکثر برای یک ماه به اطلاع آژانس رسید 🔹غریب آبادی، نماینده ایران در سازمان های بین‌المللی: تصمیم ایران برای اد...

تصمیم ایران برای ادامه ضبط داده‌ها حداکثر برای یک ماه به اطلاع آژانس رسید🔹غریب آبادی، نماینده ایران در سازمان های بین‌المللی: تصمیم ایران برای ادامه ضبط داده‌های دوربین‌ها حداکثر تا یک ماه دیگر، به اطلاع مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسید.🔹داده‌های سه ماه گذشته همچنان در اختیار سازمان انرژی اتمی ایران است و به آژانس منتقل نمی‌شود. داده‌های یک ماه پیش‌رو نیز صرفا نزد ایران خواهد ماند. در رابطه با حذف یا انتقال داده‌ها، همان شرایط تفاهم سه ماهه حاکم خواهد بود.🔹کشورهای طرف مذاکره از این فرصت که بر اساس حسن‌نیت ایران فراهم شده، در جهت لغو کامل تحریم‌ها به گونه‌ای عملی و قابل راستی‌آزمایی استفاده کنند.انتهای خبر

0
0