کانال کدال
1400/07/11
12:28
📊 نماد : وسفارس 📑 عنوان: افشای جزییات زمین و ساختمان 🏭 شرکت: سرمایه گذاری استان فارس 📋 مشاهده اطلاعیه 📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #وسفارس #افشا...

📊 نماد : وسفارس📑 عنوان: افشای جزییات زمین و ساختمان🏭 شرکت: سرمایه گذاری استان فارس📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #وسفارس #افشای_جزییات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔

انتهای خبر

0
0