پایگاه خبری انتخاب
1400/04/14
18:49
♦️ دلیل قطع گسترده برق در روز گذشته مشخص شد ♦️ خروج بخشی از ظرفیت نیروگاه نکا از مدار جزئیات در 👇👇 entekhab.ir/002cv0 🆔 @Entekhab_ir

♦️ دلیل قطع گسترده برق در روز گذشته مشخص شد♦️ خروج بخشی از ظرفیت نیروگاه نکا از مدارجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲cv۰


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0