بتاسهم
1399/08/28
10:48
روحانی: تحریم رفع خواهدشد. همش دنبال اینن که قهرمان رفع تحریم کی هست . اصلا شما قهرمان . قهرمان واقعی ملت ایران است . در این مقطع حساس کسی دنبال تس...

روحانی: تحریم رفع خواهدشد. همش دنبال اینن که قهرمان رفع تحریم کی هست . اصلا شما قهرمان . قهرمان واقعی ملت ایران است . در این مقطع حساس کسی دنبال تسویه حساب سیاسی نباشد . الان بنا بر ارامش است . وظایف مهمی بر دوش ماست و باید انجام دهیم


انتهای خبر

0
0