آواتحلیل
1400/03/04
08:40
#بررسی_گزارش_کدال #دالبر ✅ دالبر در اردیبهشت ماه حدود ۱۱۰ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به اردیبهشت سال قبل ۶۱ درصد رشد و همچنین نسبت به میانگ...

#بررسی_گزارش_کدال #دالبر✅ دالبر در اردیبهشت ماه حدود ۱۱۰ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به اردیبهشت سال قبل ۶۱ درصد رشد و همچنین نسبت به میانگین سال ۹۹ حدود ۵۰ درصد رشد کرده است.✅ مقدار فروش فرآورده های تزریقی حدود ۸۰ هزار جعبه ۱۰۰ عددی و مقدار فروش جامدات حدود ۲.۲ میلیون جعبه ۱۰۰ عددی در اردیبهشت ماه گزارش شده است که این اعداد برای اردیبهشت سال قبل به ترتیب برابر با ۶۵ هزار و ۲.۱ میلیون بوده است.✅ نرخ فروش فرآورده های تزریقی نسبت به ماه گذشته حدود ۳۰ درصد رشد کرده است. همچنین نرخ فروش جامدات نسبت به ماه گذشته ۱۹ درصد افت کرده است.📉 قیمت سهم حدود ۱۹۰۰ تومان است و بازدهی یک ماهه آن ۱۲ - درصد است.انتهای خبر

0
0